Συντελεστής δόμησης: 1

Κωδ.  7255020

Οικόπεδο προς πώληση Μελίσσια

230 τ.μ. € 70.000

Μελίσσια κέντρο, οικόπεδο 230τ.μ με συντελεστή δόμησης 0.7 σε πεζόδρομο,πολύ κοντά στην αγορά.

Συντελεστής δόμησης: 0.7

Κωδ.  5995455

Οικόπεδο προς πώληση Κρυονέρι

4.000 τ.μ. € 650.000

Το οικόπεδο μπορεί να αξιοποιηθεί οικιστικά καθώς υπάρχει μεγάλο υπόλοιπο συντελεστού δομήσεως με δυνατότητα να αποκοπούν 2 τμήματα του οικοπέδου και να δημιουργηθούν δύο επιπλέον οικόπεδα άρτια κα...

Κωδ.  5167367

Συντελεστής δόμησης: 0.8

Κωδ.  5255761